Sekolah Menengah

E-mail

Sekolah-sekolah menengah di Malaysia adalah di mana pelajar akan meneruskan pendidikan sekolah tinggi mereka untuk paling minimum 5 tahun di mana mereka dikehendaki menjalani Tingkatan 1 sehingga ke Tingkatan 5. di sekolah menengah anda dikehendaki untuk menjalani 2 tahap penilaian. Penilaian pertama dijalankan setelah anda menamatkan yang pertama 3 tahun untuk Tingkatan 1 ke Tingkatan 3 di mana anda akan meduduki peperiksaan PMR (Penilaian Menengah Rendah). Penilaian ini akan menentukan aliran apakah yang boleh anda ambil bersama di dalam peringkat yang lebih tinggi. Setelah PMR anda dikehendaki untuk memilih di antara Sains dan Aliran Seni dalam Tingkatan 4. jika anda mencapai keputusan yang baik dalam PMR anda akan dapat memasuki aliran Sains secara automatik yang mana guru-gurunya yang mengajar mata pelajaran yang lebih ilmiah seperti Fizik, Biologi,


Kimia dan Matematik Tambahan. Jika keputusan anda kurang memuaskan atau sederhana anda kemudiannya lebih diletakkan dalam aliran Seni yang mana guru-gurunya mengajar mata pelajaran Sains Sosial seperti Kesusasteraan, Perakaunan, Ekonomi, Seni dan sebagainya. Ini adalah kes-kes biasa yang mana pertukaran pelajar-pelajar daripada aliran Sains tetapi ini akan menjadi lebih susah jika anda mahu menukar daripada aliran Seni ke aliran Sains. Anda kemudiannya akan bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia ) yang lazimnya adalah penilaian sebelum anda tamat persekolahan. SPM juga dilihat sebagai sijil yang paling asas untuk sesiapa yang perlu untuk menamatkan persekolahan mereka. Ia juga adalah tahap pendidikan yang diterima bagi anda yang mahu meneruskan pengajian ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi.

 

 

Cast Your Vote

What's your age group?
 

Users Online

We have 1 guest online

Search